Bailey ở Nê-pan

Mô tả sản phẩm Thanh toán & vận chuyển các điều khoản MOQ: 1 bộ/bộ phương tiện vận tải: Dương Giang Tô bailey thép cầu co., ltd là một trong nhà sản xuất bailey cầu lớn nhất của Trung Quốc. Loại này

Chi tiết sản phẩm

Mô tả sản phẩm
Thanh toán và vận chuyển điều khoản
MOQ: 1 bộ/bộ
Phương tiện vận tải: đại dương
Giang Tô bailey cầu thép co, ltd là một trong nhà sản xuất bailey cầu lớn nhất của Trung Quốc. Loại cây cầu có thể được sử dụng nhiều hơn 25 năm.

chúng tôi theo số liệu chi tiết của chúng tôi cần cilents dưới đây:
chiều dài
chiều rộng
tải

với galvanization?
với này, chúng tôi có thể thiết kế cho khách hàng của chúng tôi, và chúng tôi sẽ gửi kỹ sư ra nước ngoài để giúp họ hoàn thành của cây cầu xây dựng.

Yêu cầu thông tin