Cầu máy cắt

Mô hình HGQQ801 Điện áp 380V tất cả Pawer 20KW Khả năng xử lý 5-48m/phút (phụ thuộc vào vật liệu và chiều rộng) Cầu máy cắt được sử dụng sau khi việc đổ và

Chi tiết sản phẩm

Mô hình

HGQQ801

Điện áp

380V

Tất cả Pawer

2 0KW

Khả năng xử lý

5-48m/phút (phụ thuộc vào vật liệu và chiều rộng)

Cầu máy cắt được sử dụng sau khi việc đổ và chữa thiết diện tấm nhôm, với các hướng của hệ thống thủy lực.
Nó sử dụng một công cụ cắt tốc độ cao để loại bỏ hợp kim của nhiệt cách điện dưới cùng xe tăng,
sau đó nhiệt vật liệu chống thấm và thu được.

Yêu cầu thông tin