Trang chủ > Tin tức > Nội dung

Tranh cãi về quyền sử dụng đường ở cây cầu người đi bộ

Jul 20, 2017

Mặc dù footbridge (với việc thông qua ngầm) bề ngoài là một đảm bảo an toàn cho người đi bộ, tránh đường và giao thông trên đường để cải thiện an toàn đường, nhưng trong một số lĩnh vực, trong khung cảnh ba chiều phương tiện cho người đi bộ chẳng hạn như di chuyển của họ triển, giao điểm của đường phẳng thường sẽ bị hủy bỏ và ngăn cấm người đi bộ trực tiếp trên đường. Cây cầu người đi bộ

Nhìn cách tiếp cận này, rất là để đảm bảo sự an toàn của người đi bộ, nhưng lưu lượng truy cập một số học giả nghĩ rằng điều này là thực sự là một loại đàn áp những người đi bộ ngay trong sử dụng. Theo học giả này, người đi bộ và xe nên có quyền để vượt qua ngã tư đường, nếu sử dụng cho người đi bộ qua ba chiều Tiện nghi Cấm máy bay qua hành vi, có nghĩa là có người đi bộ buộc phải tránh lưu lượng truy cập, và không tôn trọng các quyền của người đi bộ. Để tránh vấn đề này, họ đề nghị rằng ba chiều qua tiện nghi như triển cùng tồn tại với các tiện ích trên máy bay, người đi bộ những người không muốn thực hiện một đường vòng nên làm theo các hướng dẫn của tín hiệu giao thông (ví dụ: đèn giao thông) để băng qua đường đúng thời điểm, và sự tồn tại của triển và underpass sẽ cung cấp cho người đi bộ một mức độ cao của sự tôn trọng như vậy mà họ có quyền chọn để bỏ qua đường và để tránh chờ đợi đèn giao thông. Cây cầu người đi bộ

Cầu vượt cho người đi bộ cũng được gọi là footbridge. Nó thường được xây dựng trên rất nhiều lớn, dày đặc người đi bộ, hoặc nút giao thông, hình vuông và đường sắt. Cầu vượt bộ hành chỉ cho phép người đi bộ để tránh xung đột giữa các luồng giao thông và người đi bộ bay giao, đảm bảo đi lại an toàn của người dân, cải thiện tốc độ và giảm tai nạn giao thông. Theo cấu trúc, cầu phổ biến có thể được chia thành ba loại, cụ thể là, Hệ thống treo cơ cấu, hỗ trợ cấu trúc và cấu trúc hỗn hợp. Cây cầu người đi bộ