Trang chủ > Tin tức > Nội dung

Cây cầu nổi đơn giản và nhanh chóng

May 27, 2017

Cầu nổi là phép lạ lớn của nổi trong lịch sử Trung Quốc cổ đại. Trong những năm sau đó, sự phát triển của không chỉ ở sông có thể được thiết lập trên cầu tàu nổi, và sông như sông Hoàng Hà cũng thiết lập một cây cầu nổi. Theo truyền thuyết, trong đầu thế kỷ 11, khu vực lân cận Tongzhou về phía bắc của đồng trên sông Hoàng Hà đã thiết lập một lớn nổi cầu, nổi cầu cầu với 8 trolls gắn, những taurus đứng trên cả hai bên, mỗi quặng sắt hàng chục nghìn tấn. Sau đó, do lũ lụt, cầu nổi được cuốn trôi, Đài Loan cũng chìm xuống sông. Làm thế nào để nâng cao bò sắt lên, vào lúc các điều kiện, nó là khó khăn hơn. Nhà sư tay và cánh tay với hai đầy đất tàu, gửi đến lẻn vào trong nước, với sắt sắt và chiếc tàu chiến lại với nhau, và sau đó loại bỏ đất trong tàu, sử dụng nổi nổi, Đài Loan kéo lên các

Cây cầu nổi cầu thường được sử dụng cho quân đội, còn gọi là cây cầu, vì đặc điểm đơn giản và nhanh chóng của nó. 974 bài hát Thái Tổ, ở giữa và dưới đạt tới sông Dương tử

Thiết lập cây cầu nổi thứ hai (theo truyền thuyết ở An Huy đang quận mỏ), là cho băng bài hát để thảo luận về đường miền Nam, thống nhất quốc gia, đến Giang Nam vào kênh nước mở. Nhà nguyên tổ tiên, cho sự thống nhất của vùng Tây Nam, gửi quân đội vào tứ xuyên, trong dòng sông Baima, Hejiang, Peijiang, Qingjiang (cả hai đạt trên nhánh sông Dương tử) và khác rapids, thiết lập nhiều hơn 20 quân nổi Bridge. Một số người viết lịch sử, cây cầu nổi cho hốt thống nhất về phía Tây Nam được làm bằng khen tuyệt vời.

Quân sự cương cứng nổi Bridge, như một phương tiện vận tải tạm thời thường được sử dụng để vượt qua quân đội Giữ hành. Đôi khi được sử dụng để ngăn chặn hành động của nhau, cầu nổi trong quân đội, sử dụng cầu nổi và hoạt động của nước khác. Tại thời điểm này, cây cầu nổi đã trở thành một chiến hào nước.

Lịch sử của Trung Quốc của cây cầu nổi lớn nhất thiết lập, và đóng một vai trò quan trọng trong quân đội, được coi là cuộc khởi nghĩa Thái Bình Thiên Quốc Anh trong trận chiến thành lập ở Vũ Hán, một nhóm các cây cầu nổi.