Trang chủ > Tin tức > Nội dung

Ngành công nghiệp dự kiến sẽ tăng trong ngành công nghiệp cáp trong hơn 15 năm của 15%

Jul 23, 2015

Những năm gần đây, tăng tốc độ xây dựng lưới điện, dự án UHV đã được đưa vào xây dựng, dây và cáp công nghiệp đã tạo ra một thị trường rộng lớn. Theo thống kê, ngành công nghiệp lớn hơn 15% ở gần 15 năm. Bây giờ trở thành ngành công nghiệp lớn thứ hai sau khi ngành công nghiệp ô tô. Trung Quốc nắm giữ một vị trí quan trọng trong toàn cầu đồng nghiệp. Dây và cáp đầu ra giá trị đã vượt quá Hoa Kỳ để trở thành thế giới điện dây và cáp nước sản xuất lớn. Từ các mô hình của thế giới, Châu Âu, Nhật bản và Hoa Kỳ đã thực hiện chiến lược mua lại và restructurings. Sản phẩm các bộ phận của cơ cấu lại và repositioning của thị trường mục tiêu, quy mô hoặc chuyên ngành sản xuất. Nó được đặc trưng bởi nồng độ cao, tổng doanh thu của công ty hàng đầu mười chiếm quốc gia hoặc khu vực thị trường hai phần ba. Một xu hướng rõ ràng là có dây và cáp Trung tâm sản xuất của thế giới tiếp tục thay đổi đối với Châu á, dẫn Trung Quốc, Việt Nam, Việt Nam và sự phát triển nhanh chóng của ngành công nghiệp ở Trung Đông. Từ một tổng thể quan điểm, thông qua một số lớn giới thiệu công nghệ, tiêu hóa và hấp thụ, cũng như nghiên cứu độc lập và phát triển, có một năng lực sản xuất lớn. Tương thích với cáp vật liệu, cáp, thiết bị sản xuất công nghiệp đã thành lập một hệ thống tương đối hoàn chỉnh. Các doanh nghiệp lớn có những lợi thế rõ ràng về khả năng cạnh tranh thị trường và khả năng lợi nhuận. Tài sản sử dụng năng lực của các DNVVN là tốt. Hiện nay, đáng kể tăng cường cơ chế thị trường hoạt động, phát triển nhanh chóng của nền kinh tế tư nhân, đã trở thành các lực lượng cơ bản tăng trưởng kinh tế trong ngành công nghiệp. Đặc biệt là trong phát triển các khu vực ven biển của dây dẫn và cáp ưu điểm sản xuất, vùng chênh lệch hơn nữa. Bởi tài sản, các lĩnh vực kinh tế nhà nước chiếm 15%, các doanh nghiệp nước ngoài tài trợ chiếm gần 25% và thành phần kinh tế tư nhân lên đến 60% hoặc hơn. Trong ngành công nghiệp dây và cáp bán hàng của công ty top 10, chủ yếu là doanh nghiệp tư nhân. Dây và cáp của ngành công nghiệp quan trọng nhất các vùng sản xuất ở đông Trung Quốc, kế toán cho doanh thu của tài sản quốc gia và giá trị của 50% để tạo thành 60%, và giành chiến thắng 70% công nghiệp lợi nhuận.