Con lăn cho Bailey Bridge

Mô tả sản phẩm Thông số kỹ thuật 1 để hỗ trợ Bailey ván sàn hệ thống 2 Bailey cờ vua và ván sàn 3 thực hiện của U-thép 4 Galvanize để bảo vệ bề mặt Mô tả chi tiết sản phẩm Mỗi q

Chi tiết sản phẩm

Mô tả sản phẩm

Thông số kỹ thuật
1 để hỗ trợ Bailey ván sàn hệ thống
2 Bailey cờ vua và ván sàn
3 U-thép
4 Galvanize để bảo vệ bề mặt

Mô tả chi tiết sản phẩm
Mỗi quý cần 15 giàn, làm cho cả hai kết thúc kép lồi, nhúng trong dọc có khóa nút.
Nhỏ gọn 100: chúng tôi luôn luôn gọi nó 990 thép boong, bởi vì chiều rộng 990cm. Và nó có thể được chia thành thừa cân và phổ biến. Thừa cân một phải cần dày hơn chất lượng.
Nhỏ gọn 200: chúng tôi luôn luôn gọi nó 1050 thép boong, chiều rộng là 1050cm.
Kích thước và trọng lượng là khác nhau từ nhỏ gọn 100 và 200.

Yêu cầu thông tin